Rok 2017 bez Biegu Czterech Generałów!

Z przykrością informujemy, że postanowiliśmy zawiesić tegoroczną edycję Biegu 4 Generałów. Nasza trudna decyzja wynika z braku wystarczającego budżetu na jego organizację i adekwatnego wsparcia ze strony dotychczasowych sponsorów. W związku z tym nie jesteśmy w stanie zapewnić imprezie standardów ani warunków zapisów, porównywalnych z tymi, do których przyzwyczailiśmy naszych uczestników.
Zapraszamy wszystkich do udziału w biegu w kolejnym roku.