Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:
– 49 zł w przypadku wpłaty dokonanej do dnia 30.06.2016
–  59 zł w przypadku wpłat dokonanych w terminie 01.07 – 31.08.2016
– 69 zł w przypadku wpłat dokonanych po 31.08.2016
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 48
godzin od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
 
Opłaty uiszczane będą w systemie Dotpay lub na konto:
PG Sport Marketing
08 1140 2004 0000 3402 7558 6626
TYTUŁEM: imię i nazwisko, rok urodzenia, Bieg Czterech Generałów
W przypadku problemów z dokonaniem opłaty prosimy o kontakt z organizatorem- info@biegczterechgeneralow.pl
Opłata startowa nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na
innego uczestnika biegu.